Towarzystwo Naukowe Krakowskie

Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Gründungsdatum
1815
Auflösungsdatum
1872
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Towarzystwo Naukowe (Krakau)
Societas Litterarum Cracoviensis
Societas Litterarum (Krakau)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Universität Krakau. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Ces. Król. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Towarzystwo Naukowe (Krakau)
Uniwersytet Jagielloński (Krakau). Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Universität Krakau. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Societas Litterarum Cracoviensis
Societas Litterarum (Krakau)
Ces. Król. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie