Towarzystwo Naukowe Krakowskie

Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Gründungsdatum
1815
Auflösungsdatum
1872
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Towarzystwo Naukowe (Krakau)
Uniwersytet Jagielloński (Krakau). Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Universität Krakau. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Societas Litterarum Cracoviensis
Societas Litterarum (Krakau)
Ces. Król. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie