Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Academy of Mining and Metallurgy (Krakau)
Institute of Mining and Metallurgy (Krakau)
Ecole Supérieur des Mines et de Métallurgie (Krakau)
Academy of Mining and Metallurgy (Krakau)
Institute of Mining and Metallurgy (Krakau)
Ecole Supérieur des Mines et de Métallurgie (Krakau)
AGH