Stedelijk Museum Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam
Literatur Kurzangaben
B 1986
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Musée municipal Amsterdam
Municipal Museum Amsterdam
Musée municipal suasso Amsterdam
Musée de la ville Amsterdam
Stedelijk Museum of Modern Art Amsterdam
SM (Stedelijk Museum, Amsterdam)
Musée municipal d'Amsterdam
Museum (Amsterdam ; Stedelijk Museum)
Musée Municipal (Amsterdam)