Universität Rostock

Universität Rostock
Gründungsdatum
1419
Beziehungen zu Personen
Literatur Kurzangaben
GKD
Körperschaftsname in Verweisungsformen
University (Rostock)
Hochschule Rostock
Universitas (Rostock)
Universidad Wilhelm Pieck (Rostock)
Universitas Rostochiensis
University of Rostock
Universidade de Rostock
Univ. Rostock
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock
Großherzogliche Universität
Großherzoglich-Mecklenburgische Landes-Universität
Landes-Universität
Wilhelm-Pieck-Universität (Rostock)
Großherzogliche Universität (Rostock)
Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Landes-Universität (Rostock)
Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Landes-Universität (Mecklenburg)
Grossherzoglich-Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Universität (Rostock)
WPU (Wilhelm-Pieck-Universität, Rostock)
Grossherzogliche Universität (Rostock)
Mecklenburgische Landes-Universität
Academia Varniaca
Academia Rostochiensis
WPU
University (Rostock)
Hochschule Rostock
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock
Großherzogliche Universität
Großherzoglich-Mecklenburgische Landes-Universität
Landes-Universität
Wilhelm-Pieck-Universität (Rostock)
Großherzogliche Universität (Rostock)
Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Landes-Universität (Rostock)
Universitas (Rostock)
Universidad Wilhelm Pieck (Rostock)
Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Universitas Rostochiensis
Landes-Universität (Mecklenburg)
Grossherzoglich-Mecklenburgische Landes-Universität (Rostock)
Universität (Rostock)
University of Rostock
WPU (Wilhelm-Pieck-Universität, Rostock)
Universidade de Rostock
Grossherzogliche Universität (Rostock)
Univ. Rostock
Mecklenburgische Landes-Universität