Provinzialmuseum Bonn

Provinzialmuseum Bonn
Auflösungsdatum
1934
Ort
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Provinzialmuseum in Bonn
Provinzial-Museum Bonn
Rheinisches Provinzialmuseum Bonn
Rheinisches Provinzial-Museum Bonn
Rheinisches Landesmuseum (1874-1934)