Galerie Fischer Auktionen

Galerie Fischer Auktionen
Gründungsdatum
1993/1994
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Galerie Fischer Auktionen AG
Galerie Fischer (Galerie Fischer Auktionen)
Fischer (Galerie Fischer Auktionen)
Fischer, Kunst- und Antiquitätenauktionen
Galerie Fischer Luzern