Unbekannt (Umkreis des Gian Paolo Panini)

Unbekannt (Umkreis des Gian Paolo Panini)