Fritz, [...]

Fritz, [...]
Dienstgrad/akad. Titel
Dr.