Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie
Gründungsdatum
1969
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia S. Staszica
University of Mining and Metallurgy (Krakau)
Staszic University of Mining and Metallurgy
Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
University of Science and Technology (Krakau)
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen (Krakau)