Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie
Gründungsdatum
1969
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy
University of Mining and Metallurgy (Krakau)
Staszic University of Mining and Metallurgy
Staszic Academy of Mining and Metallurgy
University of Science and Technology (Krakau)
Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia S. Staszica
Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
AGH University of Science and Technology
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen (Krakau)
Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia S. Staszica
University of Mining and Metallurgy (Krakau)
Staszic University of Mining and Metallurgy
Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
University of Science and Technology (Krakau)
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen (Krakau)