Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia Stanisława Staszica w Krakowie
Gründungsdatum
1969
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy
University of Mining and Metallurgy (Krakau)
Staszic University of Mining and Metallurgy
Staszic Academy of Mining and Metallurgy
University of Science and Technology (Krakau)
Academy of Mining and Metallurgy (Krakau, 1969-)
Academy of Mining & Metallurgy (Krakau, 1969-)
AGH (Krakau, 1969-)
AGH University of Science and Technology
AGH UST
AGH Wissenschaftlich-Technische Universität
Akademia Górniczo-Hutnicza (1969-)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Górniczo-Hutnicza imienia S. Staszica
Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen "Stanisław Staszic“" zu Krakau
AMM (Krakau)
UMM (Krakau)
University of Mining and Metallurgy in Cracow
Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Imienia S. Staszica
University of Mining and Metallurgy (Krakau)
Staszic University of Mining and Metallurgy
Staszic Academy of Mining and Metallurgy
Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
University of Science and Technology (Krakau)
Akademie für Bergbau und Hüttenwesen (Krakau)