B.V. Amsterdamsche Kunsthandel Paul Cassirer

B.V. Amsterdamsche Kunsthandel Paul Cassirer
Gründungsdatum
1923
Auflösungsdatum
2011
Beziehungen zu Personen

Filiale des Kunstsalons Paul Cassirer in Berlin; Adresse: Keizersgracht 109, Amsterdam

Körperschaftsname in Verweisungsformen
B.V. Amsterdamsche Kunsthandel Paul Cassirer & Co.