26.06.1941: Rotterdam (0114) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-5)

26.06.1941: Rotterdam (0114) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-5)

Rotterdam

Inschrift auf Rückseite Goya.1

57 x 862

Primer estudio del cuadro

de la Academia San Fernando3

Ant. Col.4 del Principe de la Paz5

Ant. Col. Jadier Goya Marques

del Espinar, Madrid

Ant. Col. Paul de S. Victor à

Paris

Sta Paul de S? Victor, el

23 de Jnero de 1882, Paris6

Ant. Col. Eugenio Fromentin

Paris

Ant. Col. René Billotte, Paris

Ant. Col. Jrueta Goyena7 a

Sevilla

ausgestellt Exposicion Historia

y Artistica del Centenaro del

Dos de Mayo de 18088

(damals in Besitz

Sr. Goyena9 )